Maski ochronne przeciwgazowe - jak działają?


W przypadku kiedy jesteśmy narażeni na kontakt z pyłami, substancjami drażniącymi czy żrącymi, nasze drogi oddechowe powinny zostać odpowiednio zabezpieczone. W tym celu przydać się mogą zakupione w naszym sklepie bhp maski przeciwgazowe, które głównie wykorzystywane są w służbach państwowych (np. wojsko, straż pożarna). Zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami bhp, w niektórych warunkach jesteśmy zobowiązani stosować maski przeciwgazowe:
- gdy zawartość tlenu we wdychanym powietrzu wynosi mniej niż 17%
- w wysokiej temperaturze
- gdy we wdychanym powietrzu występuje ilość pyłów czy groźnych substancji przekraczająca stosowne normy w tym zakresie.

W zależności od budowy masek ochronnych możemy podzielić je na dwie grupy:
1. Maski pełne całotwarzowe, które zakrywają całą twarz (usta, nos, oczy). Stosowane są do ochrony przed bardziej żrącymi substancjami. Dostarcza nam powietrze z zewnątrz, na przykład z butli.
2. Półmaski ochronne, które nie zabezpieczają do oczy ponieważ sięgają tylko do nosa. Stosowane do krótkotrwałego użytkowania. Dostarcza nam powietrze które wcześniej przeniknęło przez jej materiał.

Dodatkowo maski przeciwgazowe możemy również podzielić w zależnośxi od sposobu działania na:
- MASKI FILTRACYJNE- oczyszczają powietrze z groźnych substancji dzięk wyposażeniu w specjalne filtry i pochłaniacze. Filtrem może być rodzaj metalowej puszki lub materiałowe elementy. Na rynku istnieją filtry, które potrafią oczyścić aż 99,97% zanieczyszczeń dzięki czemu powietrze staje się 33.000 razy czystsze. Szpary w filtrach posiadają różną wielkość w zależności od przystosowania do przechwytywania określonych substancji groźnych dla naszego układu oddechowego. Węgiel aktywny absorbuje cząsteczki szkodliwych gazów dlatego wykorzystuje się go do pochłaniania niektórych substancji chemicznych.
- MASKI IZOLACYJNE- oddychamy tlenem dostarczonym przez urządzenie zewnętrzne połączone z maską. Wydychany dwutlenek węgla i para wodna zamieniają się w tlen poprzez zastosowanie pochłaniacza regeneracyjnego i substancji które zawiera.
Istnieje również trzeci rodzaj maseczek, które stosowane są jednorazowe  w celu szybkiego opuszczenia strefy z nadmierną ilością szkodliwych substancji. W naszym sklepie bhp znajdą Państwo szeroki wybór wszystkich środków ochrony dróg oddechowych. Pamiętajmy o ich stosowaniu zawsze jeżeli istnieje taka potrzeba, aby uniknąć nieprzyjemnych i groźnych w skutkach powikłań.