Każdy pracownik zaczynający swoją pracę doskonale wie, jak wiele formalności musi spełnić, aby móc rozpocząć realizowanie swoich zadań na stanowisku pracy. Oprócz licznych podpisów i szkoleń w zakresie wykonywania samej pracy niezbędne jest także przejście szkolenia BHP. Dlaczego przepisy w tym zakresie są tak nieubłagane?

Szkolenia BHP przepisy — dlaczego są tak ważne?

Wiele osób zastanawia się nad tym, z jakiego powodu przepisy dotyczące szkoleń BHP są tak restrykcyjnie przestrzegane. W końcu ryzyko, że coś złego się może stać jest właściwie minimalne.
Jak się jednak okazuje pracownik, który zostanie odpowiednio przeszkolony w zakresie BHP będzie nie tylko znacznie bezpieczniejszy, ale również o wiele bardziej świadomy istniejących na danym stanowisku pracy zagrożeń. Wpłynąć to może na poprawę jakości jego pracy, a co najważniejsze bezpieczeństwo jego, jak i jego współpracowników.

Rodzaje szkoleń BHP

Warto jednak w tym miejscu jeszcze wspomnieć, że nie ma jednego, uniwersalnego rodzaju szkolenia BHP, które pracownik może przejść. Przepisy jasno mówią, że muszą być ich aż trzy rodzaje. Czym się one różnią?
Podstawowym szkoleniem jest tzw. ogólny instruktaż wstępny, który pracownik powinien odbyć na samym początku jego pracy w danym zakładzie.
Kolejnym szkoleniem jest instruktaż stanowiskowy, który nie dotyczy ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz tych precyzyjnie dostosowanych do danego stanowiska i miejsca pracy. Przykładowo pracownik biurowy musi być przeszkolony zupełnie inaczej niż ten pracujący na magazynie lub też na wysokościach.
Ostatnim szkoleniem jest to przeprowadzane okresowo. W zależności od tego, na jakim stanowisku pracy się pracuje, przeprowadzane jest co pewien czas szkolenie przypominające, utrwalające wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak często muszą być przeprowadzane szkolenia BHP?

Szczególnie dużą wagę zawsze przykłada się do tego, co jaki czas powinny być realizowane przypominające szkolenia BHP Bydgoszcz. Jak to wygląd w szczegółach?
Najczęściej, bo aż raz do roku takie szkolenie powinny przejść ci pracownicy, którzy pracują na stanowisku zagrażającym życiu lub zdrowiu. Inne osoby na stanowiskach robotniczych takie szkolenie przechodzą co 3 lata. Ostatnią grupą są te osoby, które szkolenia powinny mieć realizowane raz na 5 lat. Jest to zdecydowanie największa grupa, ponieważ zaliczają się do niej pracownicy biurowi, sprzedawcy, pracownicy służby ochrony zdrowia, kadra kierownicza czy też np. inżynierowie.