Środowisko pracy oraz możliwe zagrożenia jakie w nim występują są głównymi powodami dla których opracowane zostały wymagania bhp w celu zminimalizowania ryzyka utraty zdrowia lub życia. W związku z dynamicznym rozwojem raz powstawaniem coraz to nowych hal magazynowych warto dowiedzieć jakie panują przepisy bhp w magazynie. Przede wszystkim pracodawca musi zaopatrzyć pracowników magazynowych w odpowiednie obuwie robocze wyposażone w podnosek ochronny, a także jeżeli istnieje taka potrzeba to również w odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej. Zasady bhp w magazynie mówią o konieczności wyznaczenia tras i ciągów komunikacyjnych dla poruszających się po magazynie wózków widłowych oraz innych pojazdów. Ma to na celu bezpieczne wymijanie się wszystkich pojazdów, maszyn i urządzeń. Wyznaczone ścieżki oraz przejścia dla pieszych również usprawnią bezpieczne poruszanie się po magazynie. Aby znacznie podnieść poziom bezpieczeństwa stosuje się odpowiednie oznaczenia, które wpływają na organizację ruchu oraz przestrzeni. Bhp w magazynie gdzie istnieje zwiększone ryzyko upadku lub kolizji nakłania pracodawcę do odpowiedniego oznakowania tych miejsc przy pomocy pasów w kolorze żółto-czarnym. Jest to związane z przepisami prawa co ma na celu odizolować miejsca przestrzeń stałego dostępu pracowników od miejsc narażonych na ryzyko występowania określonych niebezpieczeństw. Normy bhp w magazynie nakazując malowanie linii mają na celu zwiększenie wydajności pracy oraz możliwie jak najlepiej zwiększyć poziom bezpieczeństwa pracownikom. Należy również zadbać o wytrzymałą i stabilną konstrukcję wszystkich regałów i półek używanych na magazynach. W zależności o rodzaju produktów przechowywanych na regałach trzeba w odpowiedni sposób je dopasować tak aby nie uległy uszkodzeniu co może być przyczyną poważnych wypadków. Trzeba uważać aby masa składowanych materiałów nie przekraczała maksymalnego obciążenia półek oraz regałów.  Takie informacje powinny znajdować się w widocznym dla wszystkich miejscu. Zasady bhp pracy w magazynie mówią również o dostosowaniu natężenia światła w zależności od miejsca oraz rodzaju wykonywanej pracy. Warto zadbać o oświetlenie awaryjne we wszystkich miejscach pracy gdzie na skutek awarii prądu oraz braku światła zwiększa się ryzyko utraty życia lub zdrowia. Również temperatura w magazynie musi być dostosowana do rodzaju pracy tak aby nie doprowadzić do przegrzania się lub wychłodzenia organizmu. A co w przypadku zasad bhp w magazynie wysokiego składowania ? Przede wszystkim warto zauważyć, że prace na tego typu magazynach polegają na rozładunku i załadunku towarów, ręcznym przenoszeniu towarów jeżeli istnieje taka konieczność oraz na obsługiwaniu urządzeń przeznaczonych do transportu wewnątrzmagazynowego. Podłogi w takim magazynie powinny być odporne na duży nacisk oraz wykonane z niepylących materiałów. Instalacje i urządzenia znajdujące się w magazynach wysokiego składowania nie mogą narażać pracownika na jakiekolwiek zagrożenia. Drogi prowadzące do tych magazynów muszą posiadać odpowiedni wymiar oraz oznakowanie. Czym jeszcze powinna charakteryzować się praca w magazynie ? Bhp wymaga umiejscowienia w oznaczonym miejscu apteczki pierwszej pomocy wraz z instrukcją udzielana pierwszej pomocy oraz listą osób upoważnionych do jej udzielania. W celach higieniczno-sanitarnych oraz przeciwpożarowych każdy magazyn powinien posiadać również dostęp do wody. Wyłącznie przez stosowanie się do wszystkich zasad bhp na magazynie jesteśmy w stanie zminimalizować wszelki ryzyko zagrożenia życia i zdrowia pracownika o czym powinien pamiętać każdy pracodawca jak również magazynier.

 

Warto dla magazyniera kupić lekkie buty robocze oraz dobrej jakości rękawice ochronne. Nasz sklep bhp oferuje także inne środki ochrony indywidualnej dla magazyniera.