Praca na budowie musi być zgodna z przepisami BHP, których stosowanie ogranicza ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. Nie inaczej jest z użytkowaniem rusztowań, które muszą być nie tylko odpowiednio złożone, ale również właściwie zbudowane. Co regulują przepisy BHP w zakresie montażu rusztowania? Jak powinna wyglądać tego typu konstrukcja? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Przepisy BHP odnoszące się do zasad montażu rusztowania

Przepisy BHP regulują wiele kwestii związanych z montażem rusztowania. Jedną z nich jest fakt, że musi być ono postawione na stabilnym i odwodnionym podłożu, które jest wyprofilowane ze spadkiem umożliwiającym odprowadzanie wód opadowych. Co więcej, montaż musi być zgodny z instrukcją producenta bądź indywidualnym projektem. Stopy rusztowania powinny zostać ustawione na podkładach usytuowanych prostopadle do ściany budynku, a w przypadku rusztowań metalowych konieczne jest również wykonanie uziemienia. Strefa wokół rusztowania (min. 6 metrów) szerokości powinna zostać oznaczona jako niebezpieczna. W innym przypadku konstrukcja powinna zostać zabezpieczona odpowiednimi siatkami. Należy także pamiętać, że po silnym wietrze, opadach i przerwach roboczych przekraczających 10 dni rusztowanie powinno zostać sprawdzone przez kierownika budowy lub inną osobę z uprawnieniami budowlanymi. Standardowo natomiast tego typu kontrola powinna odbywać się raz w miesiącu.

Budowa rusztowania a przepisy BHP

Warto również zdawać sobie sprawę z faktu, że przepisy BHP regulują również zasady budowy konstrukcji, która musi być stabilna oraz odpowiednio zabezpieczona. Pomost obowiązkowo powinien być pełny, zabezpieczony przed przesunięciem, a także otoczony odpowiednimi barierami. Poręcz ochronna musi mieć wysokość 1,1m, a w przypadku rusztowań systemowych 1m. Warto także pamiętać, że zewnętrzna strona podestu powinna posiadać krawężnik o wysokości 15 cm oraz poręcz pośrednią. Są to bardzo istotne kwestie, które determinują bezpieczeństwo prac wykonywanych na wysokościach. W związku z tym należy wybierać wyłącznie te rusztowania, które spełniają określone normy. Są one dostępne pod linkiem: rusztowania-krause.dmn.pl.

Bezpieczeństwo wykonywania prac na rusztowaniach

Powszechnie wiadomo, że do prac na rusztowaniu mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby posiadające odpowiednie badania wysokościowe. Warto jednak mieć świadomość, że przepisy regulują również sposób użytkowania rusztowania. Otóż, zgodnie z nimi na rusztowanie można wchodzić wyłącznie po przeznaczonej do tego drabince, która znajduje się po wewnętrznej stronie. Zakazane jest wchodzenie od strony zewnętrznej, czy wspinanie się po poręczach. Po zakończeniu pracy nie należy również zostawiać materiałów na rusztowaniu. Warto także pamiętać, że zarówno montaż, jak i praca na rusztowaniach nie może odbywać się po zmroku (bez odpowiedniego oświetlenia), czy w czasie silnego wiatru, opadów deszczu lub śniegu, a także gęstej mgły.

Podsumowując należy stwierdzić, że bezpieczeństwo prac na rusztowaniach wymaga przestrzegania odpowiednich przepisów BHP. Odnoszą się one również do innych prac na wysokościach, które można wykonywać np. z drabiny. W tym przypadku warto zadbać o to, by posiadała ona odpowiednie certyfikaty, czego przykładem są produkty dostępne na Alve.pl.