Jeżeli zastanawiają się Państwo kto zapewnia odzież roboczą pracownikom odpowiedź jest bardzo prosta jednak nie dla wszystkich oczywista. Odpowiedzialny za to jest pracodawca zarówno jeżeli chodzi o wszystkie elementy stroju ochronnego pracownika jak i niezbędne środki ochrony indywidualnej. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom odzież oraz obuwie ochronne jeżeli prywatna odzież pracownika może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu podczas wykonywania jego obowiązków. Dotyczy to również wszelkich wymagań sanitarnych, technologicznych oraz bezpieczeństwa higieny pracy. W ustawie Polskich Norm określono wymogi jakie muszą spełniać odzież oraz obuwie w które zaopatrywany jest pracownik. Regulowane są one w ustawie o normalizacji z dnia 12 września 2002r. W Kodeksie Pracy znajdziemy jednak sytuacje w których pracodawca jest do tego zobowiązany, które wymienione zostały powyżej. Oprócz wymienionych zasad również wewnętrzny regulamin zakładowy powinien opisywać wszystkie stanowiska pracy na których wymagane jest używanie odzieży roboczej. Zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że to właśnie pracodawca musi zapewnić pracownikom odzież ochronną. Jeżeli jednak nie wywiąże się on z tego obowiązku pracownik może ubiegać się o roszczenia dotyczące przydziału niezbędnej odzieży do pracy. Warto jednak wspomnieć o tym, że istnieje wyjątek, który zwalnia pracodawcę z obowiązku dostarczenia odzieży i obuwia do pracy. Dzieje się tak w przypadku stanowisk pracy, w których pracodawca stwierdził że możliwe jest stosowanie prywatnej odzieży i obuwia pracownika jednak musi to być ustalone zgodnie z pracownikiem. Takie rozwiązane również musi być zgodne z wymogami bezpieczeństwa higieny pracy. Należy jednak pamiętać, że nie dotyczy to wszystkich stanowisk pracy. W przypadku pracowników, którzy podczas wykonywania swoich obowiązków mają bezpośredni kontakt z obsługą maszyn lub jakichkolwiek urządzeń technicznych, a także jeżeli wykonujemy prace narażające nas na intensywne zabrudzenia lub co gorsza skażenie odzieży i obuwia ochronnego różnego rodzaju środkami chemicznymi, promieniotwórczymi a także materiałami zakaźnymi jesteśmy zobowiązani stosować specjalistyczną odzież ochronną bez możliwości uzgodnienia korzystania z prywatnej odzieży. Jest to związane z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom, którego nie jest w stanie zapewnić nam odzież użytku codziennego. Pracownik, który został dopuszczony do pracy w prywatnej odzieży oraz obuwiu ma prawo do wypłacenia mu przez pracodawcę odpowiedniego ekwiwalentu pieniężnego za zniszczone ubranie. Dzieje się tak w przypadku kiedy pracodawca określił w zakładowym regulaminie pracy jakie stanowiska pracy mogą być wykonywane we własnej odzieży oraz obuwiu roboczym oraz kiedy tak pracownik wyraził zgodę na używanie prywatnego stroju w zamian za odpowiedni ekwiwalent pieniężny.