Bardzo często osoby, które stawiają pierwsze kroki na rynku pracy zastanawiają się kto płaci za odzież roboczą. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej i buty robocze. Dostosowane one muszą być do panujących warunków atmosferycznych, środowiska pracy oraz możliwych zagrożeń tak aby zapewnić pracownikom maksymalnym poziom bezpieczeństwa. W przypadku kiedy pracownik zostaje przeniesiony na inne stanowiska pracy na którym również wymagane jest stosowanie innej odzieży ochronnej, pracodawca musi zapewnić ją pracownikowi przed przystąpieniem do jej wykonywania. To jakie elementy powinien zawierać dany strój ochronny pracownika powinno być jasno określone oraz opisane w regulaminie pracy lub innym akcie prawa wewnętrznego. Według tego pracodawca jest w stanie opracować tabelę norm przydziału określającą rodzaj odzieży roboczej oraz okres przez który pracownik powinien z niej korzystać zanim zostanie wymieniona na nowy egzemplarz w zależności od tego na jakim stanowisku pracy będziemy wykonywać swoje obowiązki. Maksymalny termin użytkowania odzieży oraz obuwia ochronnego zależny może być od wymiaru pracy w jakim zatrudniony został pracownik. Logiczne więc jest, że osoby zatrudnione na niepełny etat będą otrzymywać odzież do pracy na dłuższy okres niż pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze godzin. Przydatne okaże się również prowadzenie przez pracodawcę karty ewidencji indywidualnej dla każdego pracownika, w które opisane będzie z jaką częstotliwością wydawana jest odzież i obuwie ochronne a także niezbędne środki ochrony indywidualnej. Pracodawca, który nie wywiązuje się ze swojego obowiązku zapewnienia pracownikom odpowiedniego wyposażenia stroju ochronne oraz nie prowadzi stosownej dokumentacji, która to potwierdza może zostać ukarany karą grzywny. Ważna jest również kwestia zapewnienia usługi prania odzieży roboczej oraz jej konserwowania, która również leży w kwestii pracodawcy. W tym przypadku możliwe jest jednak wypłacenie pracownikowi odpowiedniego ekwiwalentu pieniężnego za tego typu usługi jeżeli pracodawca sam nie jest w stanie spełnić tego obowiązku w wyniku czego pracownik musi to zrobić we własnym zakresie. Jeżeli pracownik wykorzystuje w czasie pracy własną odzież oraz obuwie pracodawca również jest zobowiązany wypłacić mu ekwiwalent pieniężny w wysokości rzeczywistej ceny jego zakupu. Niezależnie od tego na jakich warunkach zatrudniony jest pracownik, jeżeli istnieje taka potrzeba pracodawca musi dostarczyć mu odpowiednie narzędzia do pracy przed przystąpieniem do jej wykonywania. Dotyczy to zarówno pracowników tymczasowych jak również tych pełnoetatowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości może zapoznać się z kodeksem pracy w którym szczegółowo opisane są wszystkie obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy. Bez względu na wszystko zawsze należy przestrzegać opisane w nim przepisy.