Bezpieczeństwo na budowie to bardzo ważna kwestia, która znajduje swoje uregulowanie w różnego rodzaju przepisach prawnych. W wielu przypadkach jednak bezpieczeństwo wykonywanych prac determinuje zdrowy rozsądek, który odpowiada jak powinno się zachować w danej sytuacji. Na co należy zwrócić uwagę w kontekście bezpieczeństwa na budowie? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w niniejszym artykule.

Bezpieczeństwo na budowie - przepisy prawne

Jak już wspomniano bezpieczeństwo na budowie zostało uregulowane prawnie, a podstawowym aktem prawnym jest w tym przypadku Prawo budowlane. Warto jednak mieć świadomość, że przepisy w zakresie organizacji placu budowy pod kątem bezpieczeństwa znajdują się również w Kodeksie Pracy. Regulacjami uzupełniającymi jest natomiast Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych, a także Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo na budowie?

Ważną kwestią, którą należy sobie uświadomić jest to, kto odpowiada za bezpieczeństwo na budowie? Otóż, za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest zarówno inwestor, jak i kierownik budowy. Inwestor zobowiązany jest do zapewniania projektu budowlanego oraz kierownictwa budowy, a kierownik budowy odpowiada za opracowanie planu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, który musi być sporządzony przed rozpoczęciem prac. Wykonuje się go jednak jedynie w przypadku w przypadku robót o wysokim ryzyku trwających dłużej niż 30 dni roboczych, przy zatrudnieniu 20 i więcej pracowników lub pracochłonności powyżej 500 osób na dzień. Za bezpieczeństwo pracowników na budowie dodatkowo odpowiada również pracodawca, który ma obowiązek:

  • dopuszczania do pracy wyłącznie osób posiadających kwalifikacje na dane stanowisko;
  • odpowiedniego przygotowania i wyposażenia stanowisk pracy w urządzenia i narzędzia posiadające odpowiednie certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo, np. drabiny aluminiowe, które są dostępne pod linkiem: drabiny-krause.dmn.pl;
  • zadbania o odpowiednie badania lekarskie oraz szkolenia w zakresie BHP,
  • dokonania oceny ryzyka zawodowego oraz poinformowania o nim wraz z zasadami dbania o bezpieczeństwo,
  • zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego.

Bezpieczeństwo na budowie - na co zwrócić uwagę?

W przypadku bezpieczeństwa na budowie należy zwrócić uwagę na wiele kwestii. Ważne jest przede wszystkim odpowiednie oznaczenie samej budowy, jak i zabezpieczenie wszelkiego rodzajów wykopów, czy prac prowadzonych na wysokości. Ważne jest również korzystanie z wysokiej jakości narzędzi, które będą nie tylko spełniać swoją rolę, czy oferować wiele możliwości, ale również zapewnią bezpieczeństwo użytkowania. Przykładem mogą być wielofunkcyjne drabiny aluminiowe dostępne na https://www.alve.pl/oferta/drabiny-aluminiowe/drabiny-wielofunkcyjne,235. Są one nie tylko funkcjonalne, czy trwałe, ale posiadają również certyfikaty dopuszczające je do użytkowania na budowie. Na co jeszcze zwrócić uwagę w kontekście bezpieczeństwa na budowie? Bardzo ważne jest ogrodzenie budowy, a co za tym idzie uniemożliwienie dostępu do niej osobom trzecim, które mogłyby zostać narażone za wypadek. 

Podsumowując należy stwierdzić, że bezpieczeństwo na budowie to temat, którego nie można bagatelizować. Oczywiście wypadki się zdarzają, jednak zachowując zdrowy rozsądek oraz działając zgodnie z przepisami prawa można znacznie zmniejszyć ich liczbę.