• Kategorie
 • Parametry

Środki higieniczne

Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom w odpowiedniej ilości środków higieny osobistej. Obowiązek ten wpisany jest do kodeksu pracy, a jego niewypełnienie traktowane jest jako łamanie przepisów kodeksu. Przepisy nie regulują jednak precyzyjnie i jednoznacznie jakiego rodzaju środki czystości bhp należy pracownikom zapewnić. Dlatego też pracodawca w porozumieniu z pracownikami ustala zakładowe normy, które następnie zawarte są w regulaminie pracy. Podstawowym wymogiem dla pracowników fizycznych jest zapewnienie im mydła oraz ręczników. W przypadku pracowników administracyjno-biurowych natomiast, taka konieczność nie istnieje. Dla pracowników biurowych środki czystości bhp powinny być dostępne w ogólnodostępnych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. W tym przypadku będą to np. dozowniki z mydłem, ręczniki papierowe, tekstylne lub suszarki, a także papier toaletowy. Środki higieny osobistej dla pracowników podzielić można pod względem zapotrzebowania pracowników, wśród których wyróżnić można następujące grupy:

 • środki czystości bhp dla pracowników, którym umożliwić należy kilkukrotne umycie rąk i twarzy w ciągu dnia pracy,
 • środki czystości dla pracowników, u których występuje konieczność usunięcia łatwo zmywalnego brudu z nieosłoniętych części ciała,
 • środki higieny osobistej dla pracowników, którzy w związku z wykonywanym zajęciem muszą kilkukrotnie w ciągu zmiany dokładnie umyć ręce i/lub twarz,
 • środki higieny osobistej bhp dla pracowników, u których występuje konieczność mycia rąk, twarzy lub kończyn dolnych z silnie przylegającego brudu, a także pracowników, którzy na skutek ciągłej pracy z substancjami szkodliwymi muszą często myć ręce,
 • środki czystości dla pracowników, którzy muszą umyć ciało z powodu dużego zabrudzenia na skutek kontaktu z substancją łatwo zmywalną,
 • środki higieny osobistej bhp dla pracowników, którzy na skutek kontaktu z substancjami trującymi muszą umyć całe ciało.

Poza wymienionymi rodzajami zapotrzebowania na środki czystości bhp, higiena pracy wymaga od pracodawcy zapewnienie pracownikom odpowiednio wyposażonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, jak na przykład:

 • szatni,
 • pomieszczeń z natryskami i umywalni,
 • toalet,
 • pomieszczeń do prania, odpylania i odkażania odzieży roboczej,
 • pomieszczeń do ogrzewania się pracowników,
 • pomieszczeń do wypoczynku,
 • jadalni.

Jakie środki higieny osobistej dla pracowników wybrać?

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, a także bezpieczeństwo i higienę pracy, każdy pracodawca musi zapewnić pracownikom szereg środków higieny osobistej bhp, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo oraz porządek i czystość w miejscu pracy. Hurtownia internetowa optimumbhp.pl serdecznie zaprasza do zapoznania się z bogatą ofertą obejmującą środki higieny osobistej dla pracowników, środki ochrony indywidualnej oraz środki służące utrzymaniu porządku i czystości w miejscu pracy bhp. Oferujemy wysokiej klasy produkty oraz korzystne ceny. Niezwykle bogata oferta optimumbhp.pl pozwoli każdemu z Państwa bez problemu wybrać najlepsze rozwiązania z zakresu środków czystości bhp oraz środków higieny osobistej dla pracowników. Jesteśmy przekonani, że na naszych stronach znajdziecie Państwo wszystko, czego potrzebujecie dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz porządku i czystości w miejscu pracy.